Assalamu'alaikum dan salam sejahtera..........Selamat datang ke blog Mekarharum, Mata Pelajaran Vokasional Landskap dan Nurseri, SMK Telok Kerang, Pontian, Johor..........Indahkan kawasan tempat kediaman kita dengan landskap yang cantik dan menarik

Wednesday, May 16, 2012

MEMBIAKKAN TANAMAN HIASAN DI NURSERI MPV LANDSKAP SMK TELOK KERANG

Ini adalah foto-foto sebahagian evidens tanaman hiasan pelajar yang diambil di nurseri kami. Ia terletak di belakang bangunan landskap. Di sinilah pelajar-pelajar Tingkatan 4 Landskap membuat kerja-kerja amali pembiakan dan menyemai tanaman hiasan mengikut prosedur Modul Pentaksiran dan Modul Pembelajaran. Di antara kaedah pembiakan yang di lakukan ialah pembiakan menggunakan biji benih halus dan biji benih besar, keratan batang dan keratan daun, pembiakan secara tut (markot), pembiakan secara cantuman, pembiakan menggunakan organ penyimpanan dan pembiakan secara pembahagian rumpun.

Kesemua kaedah-kaedah pembiakan yang dicadangkan dalam modul dibuat secara individu. Ia merupakan proses mendapatkan evidens dan membuat penghakiman terhadap kompetensi pelajar dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar dalam melakukan sesuatu tugasan berdasarkan kepada sesuatu standard yang telah dikenal pasti. Pentaksiran ini mentaksir evidens proses dan evidens produk bagi sesuatu kompetensi dan dilaksanakan berdasarkan Modul Pentaksiran.
No comments:

Post a Comment