Assalamu'alaikum dan salam sejahtera..........Selamat datang ke blog Mekarharum, Mata Pelajaran Vokasional Landskap dan Nurseri, SMK Telok Kerang, Pontian, Johor..........Indahkan kawasan tempat kediaman kita dengan landskap yang cantik dan menarik

Wednesday, January 26, 2011

PELAN INDUK LANDSKAP: SATU PENDEDAHAN KEPADA PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN 5 LANDSKAP

Pelajar-pelajar Tingkatan 5 Landskap yang dah mula belajar proses mereka bentuk landskap berminat kepada lukisan pelan induk landskap. Lukisan ini cantik berwarna-warni. Tetapi sebelum mereka dapat melukis lukisan ke tahap membuat pelan induk landskap, mereka mesti belajar asas reka bentuk landskap terlebih dahulu.

Jenis pelan landskap:
  1. Pelan asas.
  2. Pelan inventori dan analisis.
  3. Maklumat bertulis.
  4. Pelan konsep.
  5. Pelan induk landskap.
  6. Pelan penanaman.
  7. Lukisan pembinaan.
Pelan induk landskap menerangkan dengan terperinci idea, konsep dan program yang dicadangkan untuk pelaksanaan pembinaan sesuatu landskan atau taman. Ia menunjukkan simbol landskap yang jelas bagi mewakili semua elemen yang dicadangkan atau yang dikehendaki oleh pemunya landskap.


No comments:

Post a Comment