Assalamu'alaikum dan salam sejahtera..........Selamat datang ke blog Mekarharum, Mata Pelajaran Vokasional Landskap dan Nurseri, SMK Telok Kerang, Pontian, Johor..........Indahkan kawasan tempat kediaman kita dengan landskap yang cantik dan menarik

Sunday, February 21, 2010

MODUL 1: PENGENALAN KEPADA NURSERI

MODUL 1
PENGENALAN KEPADA NURSERIApakah Nurseri? Nurseri ialah tempat anak benih pokok dihasilkan sebelum ditanam di tempat kekal atau dipasarkan . Di nurseri anak pokok dijaga dan disusun dengan rapi.

Ada 3 jenis nurseri iaitu:
 1. Nurseri runcit - Nurseri ini adalah tempat menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan yang diusahakan secara kecil.kecilan. Selain anak pokok, nursery ini juga menjual bahan-bahan lain seperti pasu, baja, racun rumpai dan perosak. Anak pokok buah-buahan juga ada dijual di sini.
 2. Nurseri borong -Nurseri borong mengusahakan, menyemai dan memasarkan bahan tanaman hiasan dalam kuantiti yang besar. Nurseri borong memasarkan tanaman hiasan secara pukal kepada nursery runcit dan kepada kontraktor landskap
 3. Nurseri landskap - Kebanyakan nurseri ini tidak mengeluarkan tanaman hiasan sendiri. Ia mendapat bekalan daripada nursery borong dan nursery runcit. Nurseri ini lebih memberi perkhidmatan seperti menyediakan pelan landskap, menjalankan kerja perlandskapan dan kerja-kerja penyenggaraan kawasan landskap.
Dalam sebuah nurseri terdapat beberapa struktur, iaitu:
 1. Rumah tumbuhan - Tempat untuk menempatkan tumbuh-tumbuhan yang tidak tahan pancaran matahari terik. Dibuat daripada kayu dan besi.
 2. Pejabat dan tempat jualan - Tempat pentadbiran, pengurusan, urusan jual beli dan pengawalan aktiviti dalam dan luar kawasan nursery.
 3. Setor - Tempat menyimpan peralatan dan bahan-bahan. Peralatan atau kelengkapan yang dimaksudkan ialah seperti cangkul, sabit, kereta sorong, skateur dan lain-lain. Manakala bahan adalah seperti polibeg, racun perosak, racun rumpai, baja dan lain-lain. Biasanya setor peralatan diasingkan dengan setor bahan.
 4. Tempat penyediaan medium dan pemasuan - Satu ruang berbumbung yang menempatkan bahan medium seperti tanah, pasir dan bahan organik. Ia digunakan untuk menyediakan medium bagi kerja-kerja mengisi bekas semaian atau kerja-kerja memasu.
 5. Tempat pembiakan - Ruang yang digunakan untuk menjalankan proses pembiakan dan menempatkan buat sementara anak-anak benih yang bercambah sebelum dibuat pengerasan. Biasanya ia berbumbung jarring hitam 80% naungan. Disiram menggunakan siraman jenis renjisan kabus dan percikan.
 6. Tempat pengerasan - Ruang terbuka dan menerima cahaya matahari sepenuhnya. Menempatkan tanaman hiasan untuk proses pengerasan bagi menyesuaikan dengan persekitaran baru.
Dalam nurseri biasanya ada rumah tumbuhan. Faktor-faktor penting pembinaan rumah tumbuhan ialah:

 1. Orientasi - Berkedudukan utara selatan bagi membolehkan cahaya matahari sampai kepada tumbuhan hiasan dengan sekata.
 2. Peratus dan bahan teduh - Teduhan bagi setiap jenis tumbuhan hiasan adalah berbeza. Oleh itu jaring hitam atau hijau digunakan untuk mengurangkan cahaya terik dan suhu terlampau.

No comments:

Post a Comment